Nov 20, 2019   9:17 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Title of topic in English: Creation of geodetic part of building passport
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Summary: Charakteristika priestorov vybranej časti budovy - blok B Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Návrh bodového poľa a metodiky merania vnútorných priestorov. Zameranie vnútorných priestorov budovy využitím technológie terestrického laserového skenovania a metódou priestorovej polárnej metódy. Spracovanie meraných údajov a tvorba výkresovej dokumentácie budovy - 3D model a pôdorys budovy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.