17. 11. 2019  17:07 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Název tématu anglicky: Creation of geodetic part of building passport
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Abstrakt: Charakteristika priestorov vybranej časti budovy - blok B Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Návrh bodového poľa a metodiky merania vnútorných priestorov. Zameranie vnútorných priestorov budovy využitím technológie terestrického laserového skenovania a metódou priestorovej polárnej metódy. Spracovanie meraných údajov a tvorba výkresovej dokumentácie budovy - 3D model a pôdorys budovy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.