14. 11. 2019  19:29 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Názov témy anglicky: Creation of geodetic part of building passport
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Abstrakt: Charakteristika priestorov vybranej časti budovy - blok B Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Návrh bodového poľa a metodiky merania vnútorných priestorov. Zameranie vnútorných priestorov budovy využitím technológie terestrického laserového skenovania a metódou priestorovej polárnej metódy. Spracovanie meraných údajov a tvorba výkresovej dokumentácie budovy - 3D model a pôdorys budovy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.