10. 12. 2019  9:16 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Název tématu anglicky: Advanced processes of ferrous capsule and its use in degradation of pharmaceuticals, drugs and their metabolites in waste water
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude venovať rôznym postupom kapsulácie železanov z dôvodu ich obmedzených možností pri voľnom skladovaní. Železany sú schopné s vysokou účinnosťou odstraňovať najmä v kyslom prostredí (pH pod 6) širokú škálu mikropolutantov a tiež majú aj dobré dezinfekčné schopnosti. Diplomant sa preto bude v svojej práci venovať možnosti účinnej kapsulácie železanov pomocou rôznych polymérov a tiež bude skúmať využitie kapsúl pri dočisťovaní odpadových vôd. Analýza mikropolutantov bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.