Mar 28, 2020   8:00 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodách
Title of topic in English: Advanced processes of ferrous capsule and its use in degradation of pharmaceuticals, drugs and their metabolites in waste water
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude venovať rôznym postupom kapsulácie železanov z dôvodu ich obmedzených možností pri voľnom skladovaní. Železany sú schopné s vysokou účinnosťou odstraňovať najmä v kyslom prostredí (pH pod 6) širokú škálu mikropolutantov a tiež majú aj dobré dezinfekčné schopnosti. Diplomant sa preto bude v svojej práci venovať možnosti účinnej kapsulácie železanov pomocou rôznych polymérov a tiež bude skúmať využitie kapsúl pri dočisťovaní odpadových vôd. Analýza mikropolutantov bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.