12. 12. 2019  23:06 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Název tématu anglicky: Monitoring of drug consumption at music festivals through wastewater analysis
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Monitoring spotreby drog na hudobných festivaloch je dominantne realizovaný najmä pomocou dotazníkov. V predkladanej diplomovej práci sa študent bude zameriavať na možnosť využitia odpadových vôd ako zdroja informácií popisujúcich výskyt a spotrebu legálnych a ilegálnych typov drog. Taktiež bude študent pomocou štatistických programov popisovať aj možnosť súvisu preferovanej hudby na festivale a dominantných drogy. Analýza odpadovej vody bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.