15. 12. 2019  14:18 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: 4. Výskyt vybraných liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
Název tématu anglicky: Occurrence of selected pharmaceuticals and drugs in wastewater, surface and drinking waters of Slovakia and their possible penetration into aquatic and agricultural plants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude v prvej časti podrobne teoreticky zhrnúť problematiku výskytu liečiv, ilegálnych a legálnych drog v povrchových, pitných a odpadových vodách Slovenska. V druhej časti práce sa bude študent zaoberať možnosťou využitia najmä vodných rastlín pri dočisťovaní odpadových vôd. Okrem toho bude pozornosť uprená aj na možný prienik mikropolutantov do rôznych častí rastlín. V rámci diplomovej práce bude v poslednej časti skúmaný aj možný prienik vybraných liečiv do poľnohospodárskych rastlín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.