12. 12. 2019  7:14 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
Název tématu anglicky: New possibilities of selected types of nanomaterials in water purification and their possible toxicity
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude v prvej časti podrobne teoreticky zhrnúť problematiku nanomateriálov, najmä ich možné využitie v medicíne či v environmentálnych technológiách. Následne sa bude diplomant zaoberať aj možnou toxicitou najmä nových typov nanomateriálov na báze uhlíka. V nasledujúcej časti práce sa diplomant bude venovať možnosti využitia nanomateriálov (napr. grafén) na dočistenie odpadových vôd či možnosti výroby mikro-robotov, schopných čistiť rôzne typy znečistenie v životnom prostredí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.