Dec 12, 2019   12:52 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Title of topic in English: Influence of metakaolin admixture on sulphate corrosion of cement pastes and mortars
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Summary: Práca bude mať experimentálny charakter. Cieľom je overiť, či prímes metakaolínu, ktorý je aktívnym puzolánom, má schopnosť zvýšiť odolnosť cementových kompozitov proti pôsobeniu roztokov síranov. Puzolánové prímesi majú vo všeobecnosti schopnosť znižovať priepustnosť cementových kompozitov, znižovať obsah hydroxidu vápenatého a zvyšovať obsah C-S-H fáz v hydratovanom cemente. Tieto faktory prispievajú k zvýšeniu odolnosti cementových kompozitov proti pôsobeniu roztokov síranov. V prípade pridania prímesi metakaolínu sa však v cementovom kompozite zvyšuje obsah Al2O3 a tým sa potenciálne zvyšuje riziko vzniku etringitu a následne expanzie vzoriek. V priebehu práce sa pripravia cementové kompozity s prímesou metakaolínu a ich vlastnosti sa budú porovnávať s porovnávacou vzorkou. Medzi sledované parametre patrí pevnosť v tlaku a dĺžkové zmeny vzoriek. Mikroštruktúra a prítomnosť etringitu vo vzorke sa bude zisťovať termickou analýzou a elektrónovou rastrovacou mikroskopiou. Práca vyžaduje viacmesačné obdobie uloženia vzoriek v agresívnom prostredí.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.