Nov 19, 2019   2:55 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Title of topic in English: Bioplastics - a possible source of micro and nanoplasts ?
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude podrobne popísať problematiku environmentálneho dopadu rôznych skupín bioplastov. Následne sa bude študent venovať správaniu sa vybraných druhov bioplastov v procese kompostovania (klasický a elektrický kompostér), najmä ich možnej fragmentácii a rozpadu na mikro či až nanoplast. Taktiež sa študent bude venovať aj správaniu sa bioplastov v prostredí morskej či sladkej vody. Analýza vzoriek bude realizovaná pomocou mikroskopovacích techník, Ramanovej a FT-IČ spektrometrie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.