15. 12. 2019  14:17 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Názov témy anglicky: Bioplastics - a possible source of micro and nanoplasts ?
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude podrobne popísať problematiku environmentálneho dopadu rôznych skupín bioplastov. Následne sa bude študent venovať správaniu sa vybraných druhov bioplastov v procese kompostovania (klasický a elektrický kompostér), najmä ich možnej fragmentácii a rozpadu na mikro či až nanoplast. Taktiež sa študent bude venovať aj správaniu sa bioplastov v prostredí morskej či sladkej vody. Analýza vzoriek bude realizovaná pomocou mikroskopovacích techník, Ramanovej a FT-IČ spektrometrie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.