Dec 16, 2019   9:22 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesami
Title of topic in English: Drying shrinkage of cementitious composites with mineral admixtures
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Summary: Cieľ práce je zameraný na možnosť zníženia zmrašťovanie cementových kompozitov pri ich tvrdnutí. V rámci experimentálnych prác sa pripravia cementové kaše a malty. Ako prímes sa použije metakaolín, sadra (sadrovec) a mikromletý vápenec. Na pripravených vzorkách sa budú merať dĺžkové zmeny, pevnosť v tlaku, objemová hmotnosť a podobne. Výsledky sa porovnajú s výsledkami vzorky malty bez prímesí. Mikroštruktúra a prítomnosť etringitu vo vzorke sa bude zisťovať termickou analýzou a elektrónovou rastrovacou mikroskopiou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.