Nov 13, 2019   9:20 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
Title of topic in English: Possibility of using new types of nanomaterials and micro-robots for waste water treatment
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Cieľom práce bude jednak teoreticky zhrnúť problematiku nových typov nanomateriálov z hľadiska možnej eko a genotoxicity. Následne využiť nové typy nanomaterálov a z nich vyrobených mikrorobotov pri dočistení špecifických typov znečistených vôd. Skúmaná bude najmä schopnosť nanomateriálov odstraňovať vybrané typy mikropolutantov a schopnosť dezinfikovať kontaminované vody (prioritne odpadové vody). Analýza odpadovej vody z hľadiska účinnosti odstránenia mikropolutantov bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.