Jan 19, 2020   6:53 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochrany
Title of topic in English: Mobile data collection for cultural heritage protection
State of topic: approved (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Summary: V súčasnosti sa zvyšuje množstvo dostupných priestorových dát, ktoré sú využiteľné na účely pamiatkovej ochrany kultúrneho dedičstva na území Slovenskej republiky. Medzi tieto dáta patria najmä výsledky diaľkového prieskumu Zeme (kolmé letecké a družicové snímky, letecké laserové skenovanie), ale aj dáta prístupné vo forme webových mapových služieb ako napr. katastrálne mapy, historické mapovania, štátne mapové diela a pod. V praxi spojenej s pamiatkovou ochranou sa ukazuje potreba overenia poznatkov získaných z týchto podkladov v teréne, prípadne ich aktualizácie. Cieľom práce je: - Analýza požiadaviek používateľov (primárne Pamiatkového úradu Slovenskej republiky). - Testovanie dostupných hardvérových zariadení na mobilný zber dát, ako sú napr. rozličné turistické GNSS zariadenia, mobilné telefóny a iné špecializované GIS zariadenia. Tieto zariadenia budú testované z hľadiska presnosti v rozličných typoch terénu, ergonómie, výdrže a celkovej praktickej použiteľnosti. - Testovanie vybraných softvérových produktov určených na mobilný zber dát. Pričom je potrebné sa zamerať na ich možnosti využitia dostupných priestorových dát (rastrové dáta, webové mapové služby, vektorové dáta), ako aj na licenčné modely používania softvéru, možnosti vytvárania a editácie vlastných dát a možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania. - Navrhnutie a testovanie dátového modelu na mobilný zber dát vhodného na účely pamiatkovej ochrany. - Navrhnutie, testovanie a optimalizácia procesov zberu a harmonizácie dát vo viacpoužívateľskom prostredí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.