14. 12. 2019  8:05 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochrany
Název tématu anglicky: Mobile data collection for cultural heritage protection
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodetických základov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sa zvyšuje množstvo dostupných priestorových dát, ktoré sú využiteľné na účely pamiatkovej ochrany kultúrneho dedičstva na území Slovenskej republiky. Medzi tieto dáta patria najmä výsledky diaľkového prieskumu Zeme (kolmé letecké a družicové snímky, letecké laserové skenovanie), ale aj dáta prístupné vo forme webových mapových služieb ako napr. katastrálne mapy, historické mapovania, štátne mapové diela a pod. V praxi spojenej s pamiatkovou ochranou sa ukazuje potreba overenia poznatkov získaných z týchto podkladov v teréne, prípadne ich aktualizácie. Cieľom práce je: - Analýza požiadaviek používateľov (primárne Pamiatkového úradu Slovenskej republiky). - Testovanie dostupných hardvérových zariadení na mobilný zber dát, ako sú napr. rozličné turistické GNSS zariadenia, mobilné telefóny a iné špecializované GIS zariadenia. Tieto zariadenia budú testované z hľadiska presnosti v rozličných typoch terénu, ergonómie, výdrže a celkovej praktickej použiteľnosti. - Testovanie vybraných softvérových produktov určených na mobilný zber dát. Pričom je potrebné sa zamerať na ich možnosti využitia dostupných priestorových dát (rastrové dáta, webové mapové služby, vektorové dáta), ako aj na licenčné modely používania softvéru, možnosti vytvárania a editácie vlastných dát a možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania. - Navrhnutie a testovanie dátového modelu na mobilný zber dát vhodného na účely pamiatkovej ochrany. - Navrhnutie, testovanie a optimalizácia procesov zberu a harmonizácie dát vo viacpoužívateľskom prostredí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.