17. 11. 2019  13:13 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Názov témy anglicky: Utilization of remote sensing methods for monitoring the use of agricultural land in the system of direct supports in Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Abstrakt: Teoretické aspekty radarových a multispektrálnych údajov DPZ. Spracovanie radarových meraní a analýza ich časových zmien. Spracovanie multispektrálnych snímok a analýza ich časových zmien. Filtrácia spracovaného obrazu. Detekcia poľnohospodárskych plôch a časových zmien ich tvaru. Výber, príprava a homogenizácia údajov. Praktický experiment na území Slovenska. Analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.