31. 10. 2020  15:33 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Názov témy anglicky:
Utilization of remote sensing methods for monitoring the use of agricultural land in the system of direct supports in Slovakia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Teoretické aspekty radarových a multispektrálnych údajov DPZ. Spracovanie radarových meraní a analýza ich časových zmien. Spracovanie multispektrálnych snímok a analýza ich časových zmien. Filtrácia spracovaného obrazu. Detekcia poľnohospodárskych plôch a časových zmien ich tvaru. Výber, príprava a homogenizácia údajov. Praktický experiment na území Slovenska. Analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.