14. 12. 2019  21:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Názov témy anglicky: Design and creation of web portal for garden center
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Abstrakt: V rámci riešenia danej témy je nutné vykonať analýzu procesov v danej firme, špecifikovať katalóg používateľských požiadaviek a vytvoriť model systému s využitím UML. Následne vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu. Ďalšou etapou je navrhnúť dizajn a vo zvolenom programovom prostredí implementovať vybranú časť aplikácie. Na záver je nutné otestovať aplikáciu a vypracovať základnú projektovú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.