25. 1. 2020  8:36 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
Názov témy anglicky: Design and implementation of a system to support product quality control in a manufacturing company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Abstrakt: V rámci riešenia danej témy je nutné vykonať analýzu procesov v danej firme, špecifikovať katalóg používateľských požiadaviek a vytvoriť model systému s využitím UML. Následne vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu. Ďalšou etapou je navrhnúť dizajn a vo zvolenom programovom prostredí implementovať vybranú časť aplikácie. Na záver je nutné otestovať aplikáciu a vypracovať základnú projektovú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.