Nov 22, 2019   6:16 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Title of topic in English: Testing of applications for lidar data classifiying to the "ground" class
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Summary: Cieľom práce je odhadnúť efektivitu vybraných aplikácií na klasifikáciu mračien bodov z leteckého laserového skenovania do triedy "02 zem". V súčasnosti existuje niekoľko softvérov, ktoré umožňujú takúto klasifikáciu, avšak s pomerne rozdielnymi výsledkami. Téma je aktuálnou aj vzhľadom na prebiehajúci projekt leteckého laserového skenovania SR, čoho výsledkom bude digitálny model terénu SR s názvom DMR 5.0. Testovanie bude realizované v niektorých aplikáciách na tento účel, pričom budú vybrané rôzne typy krajiny. Výsledky budú porovnané navzájom a aj s výsledkami dodanými rezortom ÚGKK SR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.