17. 11. 2019  7:54 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Název tématu anglicky: Testing of applications for lidar data classifiying to the "ground" class
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je odhadnúť efektivitu vybraných aplikácií na klasifikáciu mračien bodov z leteckého laserového skenovania do triedy "02 zem". V súčasnosti existuje niekoľko softvérov, ktoré umožňujú takúto klasifikáciu, avšak s pomerne rozdielnymi výsledkami. Téma je aktuálnou aj vzhľadom na prebiehajúci projekt leteckého laserového skenovania SR, čoho výsledkom bude digitálny model terénu SR s názvom DMR 5.0. Testovanie bude realizované v niektorých aplikáciách na tento účel, pričom budú vybrané rôzne typy krajiny. Výsledky budú porovnané navzájom a aj s výsledkami dodanými rezortom ÚGKK SR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.