21. 11. 2019  9:21 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Názov témy anglicky: Testing of applications for lidar data classifiying to the "ground" class
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je odhadnúť efektivitu vybraných aplikácií na klasifikáciu mračien bodov z leteckého laserového skenovania do triedy "02 zem". V súčasnosti existuje niekoľko softvérov, ktoré umožňujú takúto klasifikáciu, avšak s pomerne rozdielnymi výsledkami. Téma je aktuálnou aj vzhľadom na prebiehajúci projekt leteckého laserového skenovania SR, čoho výsledkom bude digitálny model terénu SR s názvom DMR 5.0. Testovanie bude realizované v niektorých aplikáciách na tento účel, pričom budú vybrané rôzne typy krajiny. Výsledky budú porovnané navzájom a aj s výsledkami dodanými rezortom ÚGKK SR.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.