Nov 22, 2019   9:24 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Title of topic in English: Use of RPAS technology for documentation of monument
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Summary: Cieľom práce bude tvorba vysoko detailného modelu exteriérov pamiatkového objektu využitím leteckého snímkovania z diaľkovo pilotovaného nosiča v kombinácii s pozemnými snímkami. Na tvorbu 3D modelu budú použité 2-3 v súčasnosti najpoužívanejšie aplikácie. Výsledok práce by mal byť prínosom pre ďalších účastníkov procesu obnovy pamiatok (architekt, historik, archeológ, stavbár) ako aj pre samotnú geodetickú odbornú verejnosť (v zmysle návrhu metodiky zberu a spracovania údajov).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.