21. 11. 2019  10:18 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Názov témy anglicky: Use of RPAS technology for documentation of monument
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude tvorba vysoko detailného modelu exteriérov pamiatkového objektu využitím leteckého snímkovania z diaľkovo pilotovaného nosiča v kombinácii s pozemnými snímkami. Na tvorbu 3D modelu budú použité 2-3 v súčasnosti najpoužívanejšie aplikácie. Výsledok práce by mal byť prínosom pre ďalších účastníkov procesu obnovy pamiatok (architekt, historik, archeológ, stavbár) ako aj pre samotnú geodetickú odbornú verejnosť (v zmysle návrhu metodiky zberu a spracovania údajov).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.