14. 11. 2019  21:02 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Environmentálne technológie v cestnom staviteľstve
Názov témy anglicky: Environmental technologies in road construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Uplatnenie environmentálne akceptovateľných technológií v konštrukcii vozovky. Riešenia prijateľné pre environmentálne, ekonomické a energetické úspory. Práca bude obsahovať časti: - teoretickú v danej problematike doma a v zahraničí, - praktickú; realizácia laboratórnych skúšok a vyhodnotenie ich výsledkov, - vyslovenie záverov a odporúčaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.