14. 11. 2019  18:34 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: The parameters of the cross section of rural roads
Názov témy anglicky: Parametre priečneho rezu cestných komunikácií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Based on own surveys and analyses of current situation, design solution for specific rural road and specific counting section. Objectives of bachelor thesis: 1. The current state of the design of roads in Slovakia, EU and in home country of student; 2. Road cross-section elements in Slovakia and in home country of student; 3. Evaluation of specific section: - describe location counting section on the assessed road; - present and prospective traffic intensity on the assessed road; 4. Design of the road cross-section: - characteristic of the cross-section by STN 73 6101; - draw a typical cross-section; - design structure of pavements - Catalogue of the pavement structures.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CE Civil Engineering

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.