Nov 22, 2019   9:33 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Title of topic in English: Diagnostics of traffic areas in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je diagnostika povrchových vlastností zvolenej dopravnej plochy (cesta, parkovisko) vhodnými metódami a v prípade potreby návrh opatrení na zlepšenie technického stavu tejto plochy. Práca bude pozostávať z časti teoretickej a praktickej (terénne merania). Bude spracovaná textovou formou s potrebnými grafickými a výkresovými prílohami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.