11. 12. 2019  10:27 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Názov témy anglicky: Diagnostics of traffic areas in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je diagnostika povrchových vlastností zvolenej dopravnej plochy (cesta, parkovisko) vhodnými metódami a v prípade potreby návrh opatrení na zlepšenie technického stavu tejto plochy. Práca bude pozostávať z časti teoretickej a praktickej (terénne merania). Bude spracovaná textovou formou s potrebnými grafickými a výkresovými prílohami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.