Dec 14, 2019   11:35 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesi
Title of topic in English: The possibility of improving strength and deformation parameters of asphalt mix
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je návrh asfaltovej zmesi s použitím vhodnej technológie zabezpečujúcej zvýšenie odolnosti asfaltovej zmesi proti vzniku trvalých deformácií. Práca bude obsahovať časti: - teoretickú: spracovanie riešenej problematiky doma a v zahraničí; - praktickú: návrh zmesi, realizácia laboratórnych skúšok, vyhodnotenie výsledkov; - vyslovenie záverov a odporúčaní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.