Oct 21, 2020   7:04 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Title of topic in English:
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Nitritácia, t.j. oxidácia amoniaku v odpadových vodách len na dusitany (nie na dusičnany) je alternatívny proces, ktorý šetrí kyslík na oxidáciu a organický substrát na denitrifikáciu. Diplomová práca bude v laboratórnych modeloch riešiť vplyv vybraných faktorov na nábeh, udržanie a účinnosť nitritácie. Testovať sa bude napr. vplyv koncentrácie amoniaku v odpadovej vode, vplyv nedisociovaných foriem amoniaku a dusitanov, vplyv reálneho zloženia kalovej vody atď.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.