27. 10. 2020  13:49 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Název tématu anglicky:
Phosphorus removal from wastewater and possibilities of its reuse
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na overenie zrážania fosforu v rôznych druhoch odpadových vôd (napr. v biologicky vyčistenej a kalovej vode). V laboratórnych testoch sa overí využitie rôznych zrážacích činidiel a zistí sa okrem reálnych limitov zrážania aj vplyv na kvalitu zrazenín a na ďalšie ukazovatele odpadových vôd ako je redukcia organického znečistenia, nerozpustených látok, amoniaku, mikropolutantov atď.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.