Nov 21, 2019   10:43 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívania
Title of topic in English: Phosphorus removal from wastewater and possibilities of its reuse
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Diplomová práca bude zameraná na overenie zrážania fosforu v rôznych druhoch odpadových vôd (napr. v biologicky vyčistenej a kalovej vode). V laboratórnych testoch sa overí využitie rôznych zrážacích činidiel a zistí sa okrem reálnych limitov zrážania aj vplyv na kvalitu zrazenín a na ďalšie ukazovatele odpadových vôd ako je redukcia organického znečistenia, nerozpustených látok, amoniaku, mikropolutantov atď.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.