Nov 19, 2019   2:21 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Title of topic in English: Phosphorus removal from wastewater
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na overenie zrážania fosforu v rôznych druhoch odpadových vôd (napr. biologicky vyčistenej a kalovej vody). V laboratórnych testoch sa overí využitie rôznych zrážacích činidiel a zistí sa okrem reálnych limitov zrážania aj vplyv na kvalitu zrazenín a na ďalšie ukazovatele odpadových vôd ako je redukcia organického znečistenia, nerozpustených látok, amoniaku, mikropolutantov atď. Testy budú realizované vo vodách z rôznych ČOV a z rôznych systémov aktivácie (zvýšené biologické odstraňovanie fosforu, kombinácia biologického a chemického odstraňovania, samotné chemické odstraňovanie). Vzhľadom na vyšší počet experimentov je práca určená 2 bakalárskym študentom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.