16. 12. 2019  8:00 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: NTC v Košiciach
Názov témy anglicky: NTC v Košiciach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie troch variant nosných oceľových konštrukcií NTC v Košiciach. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto typy objektov. Podrobnejšie bude riešený variant, ktorý bude vybraný po konzultáciách s vedúcim diplomovej práce. Každý variant bude predložený v tomto rozsahu: - technická správa + výkaz materiálu - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy. Vybraný variant bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov. Diplomová práca bude odovzdaná v tvrdom obale a každá jej časť bude v samostatnom vnútornom obale.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.