Feb 18, 2020   11:36 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: NTC v Košiciach
Title of topic in English: NTC v Košiciach
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Summary: Vypracovanie troch variant nosných oceľových konštrukcií NTC v Košiciach. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto typy objektov. Podrobnejšie bude riešený variant, ktorý bude vybraný po konzultáciách s vedúcim diplomovej práce. Každý variant bude predložený v tomto rozsahu: - technická správa + výkaz materiálu - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy. Vybraný variant bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov. Diplomová práca bude odovzdaná v tvrdom obale a každá jej časť bude v samostatnom vnútornom obale.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.