18. 11. 2019  10:55 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
Názov témy anglicky: Deformation measurement of sandy gutter under model of dam
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude určiť pretvorenie piesočného dna pod modelom hate VD Hričov po vypustení vody a pri rôznych variantoch odtoku. Na tvorbu 3D modelu bude použitá metóda fotogrametrického skenovania, vlícovanie modelu bude zabezpečené pomocou univerzálnej meracej stanice. Každý variant bude porovnaný s nultou epochou, teda epochou bez pretvorenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.