18. 1. 2020  3:41 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školy
Názov témy anglicky: Implementation project of low-temperature heating of kindergarten
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Abstrakt: 1. Energetická bilancia objektu 2. Návrh zdroja tepla a ostatných technických a technologických zariadení 3. Návrh vykurovacej sústavy 4. Ekonomické a prevádzkové vyhodnotenie návrhu 5. Výkresová dokumentácia na úrovni realizačného projektuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.