21. 2. 2020  10:17 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Názov témy anglicky: The construction-technological preparation for the building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Abstrakt: 1. Technická správa k zariadeniu staveniska pre etapu HSV A PSV 2. Výkresová časť: Projekt zariadenia staveniska pre stavebnú výrobu: HSV a PSV alebo pre etapu hrubá VS a SS 3. Časový plán výstavby 4. Špecifická časť z oblasti technológie a manažérstva staviebObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.