17. 11. 2019  13:00 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavby
Názov témy anglicky: Cast-in-situ reinforced concrete structure of a multistorey building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Abstrakt: Statická a dynamická analýza viacpodlažnej železobetónovej monolitickej nosnej konštrukcie budovy zahŕňajúca technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu je zameraná na zvislé a vodorovné zaťaženie prvkov nosnej konštrukcie, podrobnú statickú analýzu stropnej konštrukcie vybraného podlažia alebo základovej konštrukcie a vybraných zvislých nosných prvkov. Výkresová dokumentácia zahŕňa vybraný výkres tvaru a výkresy výstuže vybraných prvkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.