Dec 14, 2019   3:49 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónu
Title of topic in English: Comparison of the physical-mechanical and thermo-technical characteristics of autoclaved aerated concrete
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Summary: Na vybraných druhoch pórobetónu s rôznymi objemovými hmotnosťami sa budú sledovať vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti ako napr. objemová hmotnosť, nasiakavosť, kapilárna nasiakavosť, pevnosť v tlaku a teplotechnické charakteristiky, ako sú súčiniteľ tepelnej vodivosti, špecifická tepelná kapacita, teplotná vodivosť a pod. a navzájom sa porovnajú a zhodnotia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.