21. 11. 2019  21:51 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónu
Názov témy anglicky: Comparison of the physical-mechanical and thermo-technical characteristics of autoclaved aerated concrete
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Abstrakt: Na vybraných druhoch pórobetónu s rôznymi objemovými hmotnosťami sa budú sledovať vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti ako napr. objemová hmotnosť, nasiakavosť, kapilárna nasiakavosť, pevnosť v tlaku a teplotechnické charakteristiky, ako sú súčiniteľ tepelnej vodivosti, špecifická tepelná kapacita, teplotná vodivosť a pod. a navzájom sa porovnajú a zhodnotia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.