8. 12. 2019  5:49 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanie
Názov témy anglicky: Analysis of valves suitable for hydraulic regulation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Kurčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Kurčová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy objektu. Úlohou študenta je charakterizovať jednotlivé druhy armatúr pre hydraulické vyregulovanie, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu. V nadväznosti na jednotlivé typy armatúr študent vypracuje postup hydraulického vyregulovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.