21. 11. 2019  8:47 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaní
Názov témy anglicky: Hydraulic regulation of apartment building after thermal insulation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Kurčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Kurčová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zetepľovaní objektu. V nadväznosti na zatepľovanie budovy študent spracuje základy teórie hydraulického vyregulovania, postup a možnosti hydraulického vyregulovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.