21. 11. 2019  8:44 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomu
Názov témy anglicky: Influence of temperature and moisture content on different material composition of ecological wooden construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Abstrakt: V rôznych vrstvách obvodovej a strešnej konštrukcie konkrétnej experimentálnej ekologickej drevostavby budú pomocou špeciálnych zabudovaných snímačov zaznamenávané konkrétne hodnoty teploty a vlhkosti v rôznych časových intervaloch počas roka (porovnanie najteplejších dní v lete a najchladnejších v zime),ktoré budú následne zanalyzované a vyhodnotené a určí sa najoptimálnejšia skladba obvodovej a strešnej konštrukcie drevodomu, či už z hľadiska tepelnej pohody, resp. z hľadiska úspory energie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.