22. 1. 2020  11:21 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Názov témy anglicky: Realising of Renewal of an Architectural Heritage Building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci budú podrobne vypracované vybrané časti stavebno-technologického projektu realizačného pre realizáciu pamiatkovej obnovy NKP vybranej stavebnej pamiatky primeranou aplikáciou metód pamiatkovej obnovy: 1. Projekt zariadenia staveniska 2. Časový plán obnovy 3. Analýza vybraných problémov stavby z oblasti realizácie stavebných technológií: - podľa dohodyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.