23. 1. 2020  8:16 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Názov témy anglicky: Design of robotic workstation for the station of the output control of direction indicators
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom robotického pracoviska pre pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel, ktoré sú súčasťou spätných zrkadiel na automobile. Cieľom je nahradiť operátora priemyselným robotom a zvýšiť takt a efektivitu pracoviska. Konkrétne sú kontrolované smerové svetlá na svietivosť, tesnosť a prúd. Návrh by pozostával z výberu vhodného priemyselné robota, návrhu koncového efektora a rozmiestenia celého pracoviska. Robotické pracovisko by malo byť odsimulované vo vhodnom simulačnom prostredí. Diplomová práca bude vypracovaná a konzultovaná v spoločnosti Bizzcom, s.r.o,Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.