30. 10. 2020  8:46 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku
Názov témy anglicky:
Development of air transport in Slovakia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Dominika Hodáková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Dominika Hodáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovanie údajov o leteckej doprave na Slovensku a údajov o pohyboch na jednotlivých letiskách. Práca bude vypracovaná formou textovej a grafickej časti ako analýza súčastného stavu danej problematiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.