22. 11. 2019  23:37 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Online databáza na inventár majetku.
Názov témy anglicky: Online database for property inventory.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Abstrakt: Návrh online databázy, ktorá bude v sebe obsahovať evidenciu jednotlivého inventára na základe priradeného QR kódu. Snímať sa bude cez kameru (mobilu alebo tabletu). QR kód bude v sebe obsahovať všetky potrebné informácie (názov, lokáciu, a pod.). Následne by sa cez kód mali do databázy pridávať nové inventáre. Bude sa nachádzať na každom inventári. Študent, by mal mať základnú znalosť z tvorby databáz a práce s web alebo mobilnými aplikáciami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.