Feb 18, 2020   11:53 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov
Title of topic in English: Analysis of the function of essential protein kinases using conditional analogue-sensitive mutants
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Summary: V rámci diplomovej práce sa pomocou techník klonovania, cielenej mutagenézy a transformácie pripravia viaceré na ATP analógy citlivé mutantné formy esenciálnych proteínkináz. Následne sa využitím techniky dvojkrokovej afinitnej izolácie natívnych proteínových komplexov vybraných proteínkináz a kvantitatívnej fosfoproteomiky zameriame na analýzu interaktómov študovaných proteínkináz a pokúsime sa identifikovať zmeny v ich fosfoproteóme po inhibícii kinázovej aktivity. Získané výsledky by nám mali pomôcť objasniť ktoré proteíny, respektíve biologické procesy sú priamo alebo nepriamo regulované esenciálnymi proteínkinázami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.