19. 2. 2020  1:30 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Revitalizácia námestia v Modre
Názov témy anglicky: Revitalization of square in Modra
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Barbora Vaseková
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Stavebná fakulta
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Barbora Vaseková
Abstrakt: Krajinársko - architektonický návrh revitalizácie námestia v Modre. Návrh revitalizácie bude vychádzať z terénneho prieskumu a analytickej časti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.