12. 12. 2019  17:02 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Název tématu anglicky: Redox active metallocomplexes exhibiting antiproliferative properties studied by spectroscopic and electrochemical methods
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Abstrakt: Práca zahŕňa štúdium širokej palety novo pripravených komplexov prechodných kovov hlavne s ligandmi na báze tiosemikarbazónov, ktoré vykazujú významnú biologickú aktivitu. Ukázalo sa, že cytotoxicita komplexov bola spojená s generáciou ROS (reaktívne formy kyslíka) ako aj s inhibíciou ribonukleotidovej reduktázy. Protinádorová aktivita sa testovala na rôznych rakovinových i zdravých bunkách pomocou kolorimetrického MTT testu, pričom v niektorých prípadoch bola až 50-násobne vyššia než pre cis-platinu. Z tohto dôvodu majú tieto komplexy vysoký potenciál využitia pri liečbe nádorov rezistentných voči cis-platine. Výskum bude zameraný na elektrochemickú charakterizáciu týchto komplexov v DMSO a vo vodnom prostredí, skúmanie reverzibility redukčných dejov, lokalizáciu redoxného centra, identifikáciu paramagnetických produktov, ako aj ich schopnosť generovať ROS v prítomnosti molekulového kyslíka.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.